Patroonsdag 2019

Patroonsdag 2019

Sint-Jorisdag 2019

’s Morgens moest eerst natuurlijk een en ander in orde worden gemaakt voor we vertrokken om gildeheer David van Dijk op te halen voor de eucharistieviering in onze kerk,
alwaar onze tijdelijke vaandrig keurig in het middenpad stond.
Na een korte optocht door het dorp bood koning Jos zijn koningschild aan; als gilde zijn we dus weer een schitterend schild rijker.
Overtuig uzelf.
Ook kregen we nog een paar mooie marsen van onze tamboers tehoren.
’s Middags moest er geschoten worden voor de titel ‘dagkoning’.
We begonnen met kruisboog, maar Peter saboteerde de boel door de hele wip eraf te schieten.
Daarom werd verder gegaan met geweer en dan zie je nieuwe schiettalenten opkomen.
Tot zijn eigen grote verbazing werd Huub dagkoning; hij is nu van mening dat we elk jaar met het geweer moeten schieten voor die mooie titel met bijbehorend schildje.
Na uitreiking van de prijzen van de interne competities en het schildje aan Huub, werden zij allen overvendeld door enkele andere gildeleden.
Als afsluiting zaten we aan een uitstekend buffet bij ’t Akkertje 2.0.

Naar de fotoalbum