Patroonsdag 2015

Patroonsdag 2015

Sint-Jorisdag 2015

Op zondag 19 april was het prachtig weer, dus een uitstekende dag voor het vieren van Sint-Jorisdag.

Sint Joris is de patroonheilige van het Sint-Jorisgilde.

De dag begon in de parochiekerk met een gildemis, opgeluisterd door mooie liederen gezongen door het koor Passe Partout.
Na de eed van trouw aan de kerkelijke overheid door de vaandrig met het vaandel stelde het gilde zich op voor een optocht door het dorp.
Piet van de Wetering, onze standaardruiter, maakte op zijn statige paard Falco de weg vrij voor het gilde.
Daarna wachtte In het gildehuis de koffie.
De overleden gildebroeders werden herdacht met een minuut stilte, waarna koning Harry Peters zijn koningsschild aanbood aan de hoofdman.
Na een uitstekende lunch werd geïnventariseerd welke gildeleden mee wilden schieten voor de titel ‘Dagkoning’.
Er werd een indeling van schietvolgorde gemaakt en het schieten kon beginnen.
Langzaam maar zeker kwamen de gildeleden allemaal naar buiten om van het schieten en het zonnetje te genieten.
Nadat alle schutters 15 keer geschoten hadden, bleek dat drie schutters 15 keer hadden raak geschoten: Gerard Gerrits, Albert van Orsouw en Jos Coppens.
Dat werd afkampen.
Gerard viel als eerste af, maar Jos en Albert gaven elkaar in eerste instantie niets toe.
Maar uiteindelijk werd Albert onze Dagkoning en werd hem een zilveren schildje overhandigd.
Ook de prijzen van de interne competities geweerschieten, kruisboogschieten en jeu de boulen werd uitgereikt, respectievelijk aan Jos Coppens, Gerard Gerrits en Cees van der Doelen.
De gemiddelde geweerschutter werd Albert van Orsouw en de gemiddelde jeu de bouler Peter van Dijk; zij kregen een wisselschild.
Daarna was het tijd voor een lekker stampottendiner en ging de een na de ander moe maar tevreden huiswaarts.

 

Naar de foto album