Patroonsdag 2011

Patroonsdag 2011

Sint-Jorisdag 1 mei 2011

Op deze zonnige, maar winderige zondag kwam het Sint-Jorisgilde bijeen in het gildehuis om de naamdag van haar patroonheilige Sint Joris te vieren.
Om 09.15 uur vertrok het gilde in optocht naar de pastorie om met pastoor Van Dijk in hun midden naar de kerk te vertrekken. Pastoor Van Dijk, die ook de gildeheer is, zou voorgaan in de H. Mis met gilde-eer.
In deze H. Mis werden ook drie nieuwe leden geïnstalleerd: Ben Vissers, William Vissers en Rens van Orsouw.

Na de dienst werd in de kerk de eed van trouw afgelegd aan het kerkelijk gezag, vertegenwoordigd in de persoon van pastoor Van Dijk, door Deken Vaandrig Henk Steenbergen door drie maal rechtsom en driemaal linksom te zwaaien met het vaandel. Op het kerkplein werd op dezelfde manier trouw bewezen aan de burgerlijke overheid vertegenwoordigd door burgemeester Augusteijn, die ook de beschermheer van het gilde is. Omdat het zo hard waaide werd Deken Vaandrig Henk hier vervangen door Jos Coppens. Daarna volgde een vendelgroet door vier jeugdvendeliers aan de nieuwe leden die terzijde werden gestaan door de beschermheer en koning Cees van der Doelen.
Na dit alles volgde een optocht door het dorp voorgegaan door standaardruiter Piet van de Wetering. De koffie stond bij terugkomst klaar in het gildehuis waar de nieuwe gildeleden werden opgewacht door hun familie.
Na de lunch werd er ingeschreven voor het Dagkoningschieten. De jeugd schreef zich in voor het schieten om de titel Dagprinses. Het werden spannende wedstrijden, door velen gevolgd, want uit de wind was het prachtig weer om buiten te zitten.
De titel Dagkoning werd verdedigd door Connie van der Dussen. Ze zat wel in de finale afkamp, maar helaas, ze moest de titel overdragen aan Rens van Orsouw. Ze gunde het hem echter van harte.
De titel van Dagprinses werd met verve verdedigd door Florence van der Dussen, want ook dit jaar won ze weer de wedstrijd. Er werd echter opmerkelijk goed met luchtbuks geschoten door de jeugd, want het was de eerste keer dat er geschoten werd op de wip op een hoge schietboom. Bravo!
Aan het eind van de middag werden de diverse prijzen uitgereikt:

 

Dagkoning      Rens van Orsouw

Dagprinses     Florence van der Dussen

Winnaar interne competitie kruisboog        Gerard Gerrits
Winnaar interne competitie geweer            Jan van der Heijden
Winnaar interne competitie jeu de boules   Huub Lamers
Wisselschildje gemiddelde schutter kruisboog        Bert Hoefnagel

Daarna werd er alleen nog lekker gegeten van een rijsttafel. Om 21.00 uur kwam er een einde aan deze mooie en spannende teerdag.
Veel dank zijn we verschuldigd aan de Gildehuiscommissie onder leiding van deken Hofmeester Tonny van Erp en Gerard Gerrits voor de geweldige verzorging van de dag.