Patroondag 2023

Patroondag 2023

Een mooie Sint-Jorisdag

Na een sfeervolle H. Mis, met als voorganger Pastoor Verbakel en het mooi zingende koor
Passe Partout, werd een korte optocht gehouden naar het Dorpsplein waar de auto’s
geparkeerd stonden. In de gildekamer stond inmiddels de koffie al klaar met gebak van een
jarige Ineke.
Onze waarnemend-hoofdman heette allen welkom, we herdachten onze overleden
gildeleden en er waren nog een paar mededelingen.
Om half een stond er een prima lunch gereed en werd begonnen met inschrijven voor het
schieten met de kruisboog op de wip voor de titel ‘dag-koning’.
Winnaar en dag-koning onze keizer: Piet van Erp. Dus weer voor één dag koning. Hij kreeg de
vendelgroet voor de prestatie.
Hierna werd nog een vogel op de geweermast gezet waar het laatste stukje vogel door
Albert van Orsouw werd afgeschoten.
We hadden veel geluk die dag: er was heel veel regen voorspeld, die kwam ook, maar pas
toen we allemaal weer binnen waren.
Een maal binnen werd de prijsuitreiking gehouden van de interne kruisboog-op-wip-
competitie; winnaar Jos Coppens.
Met een heerlijk stamppotbuffet werd een mooie dag afgesloten.