KONINGSCHIETEN

Het gilde verzamelt zich op kermiszondag - vroeg in de ochtend -  om daarna “met vliegend vaandel, slaande trom en gestoken bazuin”,  
de regerend koning(-in), thuis op te halen. Deze ontvangt hen volgens traditie met een borrel.

Vervolgens begint de Wapenmeester met het voorlezen van de bepalingen uit de oude “Caert”, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement die betrekking hebben op het koningschieten.
Dit om de eventuele deelnemers nogmaals te wijzen op hun plichten als een van hen het lot treft! Bovendien wordt de veiligheid rondom het hele gebeuren nog eens goed doorgenomen. Daarna geven de deelnemers zich op en volgt de loting voor de schietvolgorde.

Na de Brabantse koffietafel trekt het gilde, “ met vliegend vaandel, slaande trom en gestoken bazuin”, op naar de molen “Zeldenrust”, waar bij aankomst volgens aloude traditie, drie maal (tegen de klok in) om de molen wordt getrokken. Hij/zij die zich hieraan onttrekt wordt uitgesloten van deelname aan het koningschieten.

De regerend  koning(-in) legt zijn/haar koningsmantel met koningsvogel af en draagt zijn/haar koningsschild hierbij formeel over aan het gilde.

De “breuk” (de koningsvogel en alle koningschilden) wordt opgehangen aan de onderste wiek in afwachting van een nieuwe drager (-ster).

De gipsen vogel wordt op een van de wieken opgericht en het schieten kan beginnen. De vogel wordt “gevrijd” door het eerste schot door de beschermheer. Vervolgens schiet de gildeheer en als derde de “afgaande koning”. Daarna wordt de schietlijst gevolgd  die 's ochtends door loting is vastgesteld.

Degene die het laatste stukje van de wiek schiet wordt de nieuwe koning(-in). Na de felicitaties die hierbij spontaan los komen, wordt de nieuwe koning(in) in een plechtige ceremonie, staande op het vaandel, ingevendeld.

Na afloop trekt het gilde naar het gildehuis voor de Erewijn - aangeboden door het gilde - en het aanbieden van het vat “Koningsbier”, aangeboden door de nieuwe koning(-in).

De avond wordt  - volgens traditie - besloten met een “Teeravond”.

De koning(in) geïnstalleerd in een speciale Koningsmis.


KONINGSCHIETEN OP KERMISZONDAG

11-08-2019

Geweldig, weer een koningin!

Een niet zomaar iemand, maar onze eerste koningin na de heroprichting in 1999 is nu, in het jaar dat we twintig jaar bestaan, weer koningin: Connie van der Dussen.
Als enige vrouw tussen drie mannen schoot ze dit jaar mee en zij was ook de enige die geen enkele keer mis schoot. En dat viel niet mee, want het waaide hard. Een geweldige prestatie.
Natuurlijk begonnen we de dag met het afhalen van oud-koning Jos Coppens (toen nog koning) bij zijn huis, waar we met een borreltje werden ontvangen. Daarna in optocht met pastoor Verbakel in ons midden naar de kerk voor een mooie gildemis, dank aan pastoor Verbakel. Jos bood de vogel aan en na de lunch werd in optocht naar- en drie keer rond molen Zeldenrust gelopen. De vogel werd op de molenwiek gemonteerd en de molenaar zette hem op veertien meter hoogte. Daar werd hij gevrijd door de voorzitter van de Dorpsraad, onze burgerkoning, keizer en koning. De strijd was spannend, een taaie vogel, die zelfs een keer de pijl niet terug gaf. Maar met het honderdste schot haalde Connie datgene wat er nog over was van de vogel naar beneden. Zij werd meteen op het veld geïnstalleerd. Later bood ze nog de ere-wijn en een vaatje bier aan.

 

Fotomap  

 

 
 


KEIZER PIET VAN ERP

OUD KONINGEN EN KONINGINNEN