Gildedag 2019

Gildedag 2019

Gildenkringdag Hoge Schuts 2019 in Geffen

Hier diverse fotoalbums

Opbouw

Ontvangst en kerk

Erewijn

Optocht en Defilé

Massale opmars en opening

Wedstrijden

Ringsteken

Prijsuitreiking

 

Zondag 26 mei zijn maar liefst 13 Gildes te gast voor een kleurrijk feest

GEFFEN –De traditionele en bovendien kleurrijke kleding geeft een Gilde, zonder dat er ook maar een moment van actie is, een feestelijk aanzien. De Hoge Schuts organiseert jaarlijks hun Gildendag. De Hoge Schuts is het overkoepelend orgaan van dertien aangesloten schuttersgilden uit de regio. Jaarlijks vindt in één van de kernen van de aangesloten gilden de gildenkringdag plaats. Dit jaar heeft het Sint-Joris Gilde uit Geffen de eer om samen met de Hoge Schuts een aangename dag te verzorgen. Zondag 26 mei start de dag met de Eucharistieviering met gilde-eer (09.30 uur). De viering wordt voorgegaan door Gildeheer, pastoor David van Dijk.

door Jan van Ravenstein

“In juli 2018 was onze eerste bijeenkomst betreffende de organisatie van deze dag”, zegt Mien Gerrits terwijl ze terugkijkt in het (inmiddels) dikke draaiboek. Samen met Mien, Hetty Verhoeven en Huub Lamers zijn we bijeen om ‘hun’ kringdag te bespreken. Het Geffens Sint-Joris Gilde. Een korte historische terugblik met wat kengetallen is misschien wel op zijn plaats. De historie gaat bijna 500 jaar terug. Het was de Heer Gerrit Vladeracken die het Gilde toentertijd samen met ‘schout en schepenen’ tot leven wekte. Vijfhonderd jaar later ongeveer, brachten een aantal artikelen van Theo Prinssen ‘ruring’ in het rustende Gilde wat zich uiteindelijk (in 1999) voltrok in de her-oprichting van het Sint-Joris Gilde. Dit jaar vieren ze hun 20- jarig jubileum.

De Hoge Schuts
De voornaamste doelstelling van ‘Gildenkring Hoge Schuts’ zijn in een aantal woorden samen te omschrijven: “Gildegeest en traditie met daarnaast de taak om het gildenwezen te veredelen en te ontwikkelen. Maar ook als doel om elkaar, waar nodig, bijstand te verlenen. Onder andere bij het organiseren van gildenfeesten om daarmee samenhorigheidsgevoel en vriendschap te kweken”. De doelstelling predikt vooral saamhorigheid. Op zondag 26 mei tijdens en zeker ook voorafgaand aan de gildenkringdag is de saamhorigheid en de bijbehorende vriendschap de ijzersterke fundering van het kleurrijke feest.

Bouwen aan de toekomst
In zijn voorwoord in het programmaboekje beschrijft hoofdman Jan van der Heijden onder andere het gekozen thema; ‘Bouwen aan de toekomst’. “Ons Gilde bestaat 20 jaar en we hopen van daaruit nog op een mooie toekomst. Daar willen wij aan bouwen. Ons schitterende nieuwe onderkomen is bijna gerealiseerd. Samen met de jeugd (Scouting en Jeugdvakantiewerk) krijgen we daar ons onderdak. Een uitgelezen kans om de jongeren op alle manieren kennis te laten maken met ons Gilde”, aldus de Hoofdman. Bouwen aan de toekomst, een stelling die vele aspecten in zich heeft. De realisatie van het nieuwe onderkomen is er een van. Iedereen kent de lange weg daarnaartoe. Maar toekomst houdt meer in. “De jeugd heeft de toekomst. We weten dat als geen ander. Binnenkort worden we omgeven door alleen maar jongeren, Daar ligt onze uitdaging, we zullen ze moeten laten kennismaken, enthousiasmeren en vertrouwd maken met onze mooie vereniging. Zeker bekeken vanuit de scouting tradities hebben we immers veel raakvlakken”, aldus de dames en heer aan tafel. (Aspirant lid worden: Het kan en mag vanaf alle leeftijden. Info: 06-13570578 / gildegeffen@gmail.com)

Programma 26 mei
Na de Eucharistieviering gaat het gehele gezelschap in optocht naar het feestterrein aan de Papendijk/Groenstraat. De optocht, ook wel opmars genoemd, is een belevenis op zich. Die moet u gezien en meegemaakt hebben (in het kadertje is de route weergeven). “De start van de feitelijke gildenkringdag gebeurt door het aanbieden van de erewijn door de gemeente. Schutsvrouwe, mevrouw Wobine Buijs- Glaudemans, zal met het uitbrengen van een toost op het welslagen van de dag de gildenfeesten officieel openen”, zegt Hetty Verhoeven. Daarna barst het feest los met tal van activiteiten. Er is echt voor elk wat wils. Er wordt door de meer dan driehonderd leden gestreden voor de hoogste eer in het vendelen, geweerschieten, kruisboogschieten. trommen, bazuinblazen, standaardrijden, ringsteken voor standaardruiters en jeu de boules. “Het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand gaat een clinic handboogschieten, vendelen en tamboeren verzorgen. Daarnaast assisteren ze bij het laserschieten. Een echte aanrader, zeker voor de jeugdige bezoeker. Het is bovendien gratis en vindt plaats onder professionele begeleiding”, aldus Huub Lamers. Meer info programma, tijden, wedstrijden: www.gildegeffen.nl

Trots
De lange voorbereiding heeft zijn vruchten nu al afgeworpen. Aan alles is gedacht. tot nu toe zijn er geen echte verassingen. De sponsoring is compleet. Een lange lijst met gulle gevers hebben ze weergeven in hun programmaboekje. Mede dankzij deze bedrijven en instellingen kunnen we deze dag gratis aan onze gasten en bezoekers aanbieden. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘Zilverschenkers’ die zorg hebben gedragen voor de probleemloze aankoop van de zilverschildjes. “Maar zeker ook de vrijwilligers, verenigingen en onze leden mogen we in deze niet vergeten”, zegt Mien Gerrits.

Tot slot
Zeker een spectaculair onderdeel van de dag is het ‘ringsteken voor standaardruiters’.
Het ringsteken is niet het enige onderdeel van hun optreden. Ook het zigzaggend vrijmaken van de weg voor hun gilde tijdens de optocht en de dressuur op het terrein wordt beoordeeld door een deskundige jury. Met een vraag- en antwoordformulier kan de bezoeker deelnemen aan een zoekwedstrijd. Drie mooie prijzen liggen voor de winnaars klaar. Rond de klok van 17.00 uur is de prijsuitreiking voor de jeugd en om 18.00 uur wordt de dag met de prijsuitreiking voor volwassenen afgesloten.
Zondag 26 mei. Aanvang optocht 12.00 uur. Aanvang wedstrijden 13.30 uur. Entree: Gratis

Route optocht:
Groenstraat, Papendijk, De Schouw, Den Oven, De Schouw, De Wan, Pastoor van de Kampstraat,
Dorpstraat, Runrotstraat, Rozelaar, Papendijk, Groenstraat.

Tijdens de optocht zijn ook
de volgende straten afgesloten:
Den Herd, Jasmijn,
Gagel Magnolia,
Kruidnagel en Lavendel.

Programma boekje

Deel 3

Gildenkringdag Hoge Schuts 26 mei 2019

Zoals u op bijgaande affiche kunt zien, gaat het een heel spektakel worden op zondag 26 mei a.s.
Het Sint-Jorisgilde organiseert voor Gildenkring Hoge Schuts een dag waarop de gilden uit Rosmalen, Nuland, Berlicum, Oss, Maren-Kessel, Nistelrode,
Vorstenbosch, Erp, Heeswijk, Dinther, Uden, Veghel en natuurlijk Geffen gaan strijden om de te winnen zilveren schildjes.
Naast dit alles wordt door het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand een clinic handboogschieten verzorgd.
Ook kan iedereen een keer met een vendel zwaaien en proberen een muzikaal stukje te slaan op de trom.
Elke bezoeker, jong of oud (er zijn ook kinderbogen), kan en mag hier gratis aan meedoen.
Daarnaast is het voor de bezoekers ook mogelijk om met het lasergeweer te schieten.
Op die dag zijn wij heel blij met de medewerking van Fanfare WIK en De Pompzwengels.
Zij zullen ons muzikaal ondersteunen en met hand- en spandiensten bijstaan.
Ook van de Scouting krijgen we hulp, onder andere met het dragen van de naambordjes van de deelnemende gilden.
Verder zijn er nog vrijwilligers voor het broodjes smeren voor de lunch, wegafzetting tijdens de optocht, het maken van foto’s en film,
bij de toiletten op het wedstrijdterrein, achter de bar en de bonnenverkoop.
En natuurlijk ook nog alle vrijwilligers die mee opbouwen, afbreken en allerlei andere werkzaamheden verrichten.
Zonder al deze mensen zouden we niet zo’n prachtige dag kunnen organiseren met een programma waar u op 26 mei volop van kunt genieten.
Wij hopen op een mooie feestelijke dag met veel bezoekers.

Deel 2

Zondag 26 mei 2019 Gildenkringdag Hoge Schuts

Zoals u in de vorige ‘Torenklanken’ hebt kunnen lezen organiseer het Sint-Jorisgilde een gildenkringdag op het evenemententerrein bij molen de Vlijt.
Wilt u deze gildendag al vroeg beginnen, dan kan dat.
Om 09.30 uur wordt er in onze parochiekerk een gildemis opgedragen, waarbij afvaardiging van de dertien aangesloten gilden aanwezig zal zijn.
Natuurlijk bent u ook daar van harte welkom.
Daarna gaat het programma verder op het evenemententerrein aan de Groenstraat.
Als start stellen de gilden zich om 12.00 uur op voor de optocht.
Een aantal gilden wordt voorafgegaan door een standaardruiter die de weg moet banen voor zijn/haar gilde.
Wij hopen dat de omwonenden van de straten waar doorheen getrokken wordt, hun huizen feestelijk versieren door de vlag uit te hangen.
Zij krijgen nog een brief thuisbezorgd met dit verzoek.
Hierna volgt de massale opmars op het terrein en kunnen de wedstrijden beginnen.
Geweldig is het dat het gilde veel (financiële) steun krijgt vanuit de Geffense gemeenschap voor deze kringdag. Kortom: komt dat zien, u zult zeker genieten.
Als thema heeft het gilde gekozen voor  “Bouwen aan de toekomst”.
Het Sint-Jorisgilde bestaat dit jaar twintig jaar en zij hoopt nog een mooie toekomst tegemoet te gaan. Daar willen de gildeleden aan bouwen.
Op dit moment wordt ook letterlijk gebouwd voor het gilde, want aan de Weverstaat komt een schitterend nieuw onderkomen
(samen met Scouting en Jeugdvakantiewerk) en dit nieuwe gildehuis is zeer zeker toekomstbestendig.
Het is mooi gelegen naast het arboretum Geffen met een groot  eigen terrein dat plaats biedt aan alle activiteiten van de drie verenigingen.
Wij hopen dan ook dat er veel bezoekers op de gildendag komen kennismaken met hetgeen het gilde is, doet en waar zij voor staat.
Want dit alles is straks ook mogelijk in ons nieuwe gildeonderkomen.

 

Deel 1

Sint-Jorisgilde organiseert gildenkringdag

Een groot evenement wordt het: de organisatie van een gildenkringdag voor Gildekring Hoge Schuts.
Dit wordt gehouden zondag 26 mei 2019 op het evenemententerrein bij molen De Vlijt op de hoek van de Papendijk/Groenstraat.
Er zijn dertien gilden aangesloten bij Gildekring Hoge Schuts. Dat betekent dat er circa 300 gildezusters en –broeders van zeer jong tot oud aanwezig zullen zijn in Geffen.
Er worden wedstrijden gehouden in alle gildedisciplines: trommen, bazuinblazen, vendelen, zowel individueel als in groepen.
Verder zijn er schietwedstrijden met geweer en kruisboog, wedstrijd in standaardrijden en jeu de boules.
Als klap op de vuurpijl is er ringsteken voor de standaardruiters en wordt er een clinic gegeven in handboogschieten waaraan jong en oud mag deelnemen.
De toegang is uiteraard gratis.
Maar de middag start om 12.00 uur met een optocht door een aantal straten van Geffen en de massale opmars.
Dat is prachtig om te zien; wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
U  begrijpt dat voor zo’n dag heel wat nodig is. Er komt een grote tent en diverse andere zaken, zoals een snackwagen, toiletten, schietbomen en nog veel meer.
Wij zijn dan ook dankbaar voor alle mensen die ons tot nog toe gesponsord hebben, waarbij vooral genoemd moet worden: Timmermans Infra BV voor de tent
en de maximale bijdrage van de Dorpsraad voor het opzetten van de schietbomen met de benodigde hoogwerker hiervoor.
Wij hebben veel bedrijven benaderd, maar het was onmogelijk om iedereen te bereiken.
Wilt u alsnog iets doen ons rekeningnummer is NL03RABO 0129594911 ten name van Sint-Jorisgilde Geffen onder vermelding van ‘kringdag’. Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage.
Het Sint-Jorisgilde hoopt op veel bezoekers om kennis te komen maken alles wat de gilden te bieden hebben.

 

16-11-2018

Op 26 Mei 2019 is er een Gildedag van Gildekring “Hoge Schuts” bij molen De Vlijt in Geffen

Deze dag wordt georganiseerd door het Sint Joris Gilde uit Geffen

Meer info zal snel volgen.