Lid worden

Lid worden

Lidmaatschap

Als je lid wilt worden ,dan wordt je eerst”aspirant-lid”.
Dit is een soort proeflidmaatschap om te kijken of het je bevalt.
Deze periode duurt minimaal 6 en maximaal 36 maanden.

Tijdens de proefperiode is het de lidmaatschap gratis

Als je besluit om definitief lid te worden, dan wordt er in de jaarvergadering”geboond”, gestemd met het bonenkistje
met witte en zwarte bonen
Daarna volgt op de eerste Sint-Joris dag in april indien gewenst
een kerkelijke inzegening waarbij de hoed en de sjerp gezegend worden
en waarbij het nieuwe lid met het vaandel in de hand een eed af legt.
Vervolgens wordt hij en /of zij ingevendeld door de vaandrig.
Pas dan is men volwaardig lid.
Jeugdleden worden op Sint Joris-dag ingevendeld
Als zij 18 zijn, kunnen ook zij volwaardig lid worden door de kleding te laten zegenenen en de eed af te leggen.

Voor jeugdleden wordt gratis voor passende gildekleding gezorgd

Jeugdlidmaatschap is gratis.

Aanmelden als aspirant lid / jeugdlid kan bij

Deken-schrijver
Huub Lamers

Dorpstraat 6
5386AM Geffen
073-5324368 of 0613570578

gildegeffen@gmail.com