Huidige Koning(in)

Huidige Koning(in)

Sint-Jorisgilde Geffen heeft een nieuwe koning

 

Het vergde enige aanpassing in verband met het coronavirus, maar het gilde besloot om op zondag 9 augustus 2020 (kermiszondag) toch te gaan koningschieten.

Omdat veel gildeactiviteiten niet doorgingen, had koning Connie van der Dussen nogal een en ander had moeten missen. Daarom besloot standaardruiter Piet van de Wetering zijn paard Falco voor het rijtuig te spannen en Connie thuis te gaan ophalen. Ze zat glunderend op de bok om door Geffens dreven naar de kerk gebracht te worden. Na de gildemis was er koffie in het gildehuis en bood Connie een brandewijntje aan. Om 12.00 uur vertrok iedereen naar huis voor een siësta, want met 35oC was het veel te warm om te gaan schieten.

Om 18.00 uur was iedereen terug voor een gezamenlijke maaltijd. Daarna werd de boom gevrijd door koning Connie, voorzitter van de Dorpsraad Hans Hendriks en keizer Piet. Er deden vijf schutters mee en Jos Coppens was de gelukkige om met het 73ste rake schot het restant van de vogel naar beneden te schieten. Het begon al te schemeren toen Jos door de Overheid waardig werd bevonden en onder het toeziend oog van de andere gildeleden en enige bezoekers werd geïnstalleerd.
Daarna nam Jos de vendelgroet en felicitaties in ontvangst en kon met de erewijn getoost worden.
Jos is voor de tweede keer koning van het Sint-Jorisgilde en zal dat nu twee jaar blijven.

 

Fotomap