Koning(in)

Koning(in)

KONINGSCHIETEN

Het gilde verzamelt zich op kermiszondag – vroeg in de ochtend –  om daarna “met vliegend vaandel, slaande trom en gestoken bazuin”,
de regerend koning(-in), thuis op te halen. Deze ontvangt hen volgens traditie met een borrel.

(tot 2020 was dat ieder jaar sindsdien om de twee jaar)

Vervolgens begint de Wapenmeester met het voorlezen van de bepalingen uit de oude “Caert”, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement die betrekking hebben op het koningschieten.
Dit om de eventuele deelnemers nogmaals te wijzen op hun plichten als een van hen het lot treft! Bovendien wordt de veiligheid rondom het hele gebeuren nog eens goed doorgenomen. Daarna geven de deelnemers zich op en volgt de loting voor de schietvolgorde.

Na de Brabantse koffietafel trekt het gilde, “ met vliegend vaandel, slaande trom en gestoken bazuin”, op naar de molen “Zeldenrust”, waar bij aankomst volgens aloude traditie, drie maal (tegen de klok in) om de molen wordt getrokken. Hij/zij die zich hieraan onttrekt wordt uitgesloten van deelname aan het koningschieten.

De regerend  koning(-in) legt zijn/haar koningsmantel met koningsvogel af en draagt zijn/haar koningsschild hierbij formeel over aan het gilde.

De “breuk” (de koningsvogel en alle koningschilden) wordt opgehangen aan de onderste wiek in afwachting van een nieuwe drager (-ster).

De gipsen vogel wordt op een van de wieken opgericht en het schieten kan beginnen. De vogel wordt “gevrijd” door het eerste schot door de beschermheer. Vervolgens schiet de gildeheer en als derde de “afgaande koning”. Daarna wordt de schietlijst gevolgd  die ‘s ochtends door loting is vastgesteld.

Degene die het laatste stukje van de wiek schiet wordt de nieuwe koning(-in). Na de felicitaties die hierbij spontaan los komen, wordt de nieuwe koning(in) in een plechtige ceremonie, staande op het vaandel, ingevendeld.

Na afloop trekt het gilde naar het gildehuis voor de Erewijn – aangeboden door het gilde – en het aanbieden van het vat “Koningsbier”, aangeboden door de nieuwe koning(-in).

De avond wordt  – volgens traditie – besloten met een “Teeravond”.

De koning(in) geïnstalleerd in een speciale Koningsmis.

KONINGSCHIETEN OP KERMISZONDAG