Gilde samenstelling

Gilde samenstelling

Het Gilde

Naam Functie – Commissie
Wobine Buijs Schutsvrouw 

Overheid

Vacant Hoofdman
Bert Hoefnagel Oud-Deken
Tijdelijk Hoofdman
Cie. Ceremoniën, Kleding en Heraldiek
Huub Lamers Deken Schrijver
Dorpstraat 6
5386 AM  Geffen
073 5324368    –06 13570578
gildegeffen@gmail.com
– Jeu de Boulescommissie
– Publiciteit
Mien Gerrits Deken Schatbewaarder
– Cie. Cere Ceremoniën, Kleding en Heraldiek
– Commissie Financiën
Tonny van Erp Deken Hofmeester
– Gildehuiscommissie

Leden

Jos Coppens Wapenmeester
Vaandrig
– Schietcommissie
Cees van der Doelen
Connie van der Dussen Jeugdmentor
– Jeugdcommissie
– Commissie Lief & Leed
– Jeu de Boulescommissie
Sonja van Esch
Piet van Erp – Terreinbeheerder
Gerard Gerrits – Gildehuiscommissie
– Terreinbeheerder
Jan van der Heijden
Klarien van der Heijden – Jeugdcommissie
– Jeu de Boulescommissie
Albert van Orsouw
Rens van Orsouw – Jeugdcommissie
Harry Peters
Ferrie Verhoeven Archivaris
Commandant
Tamboermeester

– Vendel-, Trom- en Bazuincommissie
Hetty Verhoeven – Cie.Ceremoniën, Kleding en Heraldiek
– Publiciteit
Ben Vissers – Publiciteit
– Schietcommissie
Piet van de Wetering Standaardruiter
– Vendel-, Trom- en Bazuincommissie
– Schietcommissie
Ineke van Zandvoort – Commissie Lief & Leed
– Gildehuiscommissie
Twan van Zantvoort – Schietcommissie

Jeugdleden

Aspirant lid