Doelstellingen

Doelstellingen

DOELSTELLINGEN

Het Sint-Jorisgilde Geffen wil volgens haar doelstelling: “… de gildegeest en gildetradities in hun volle omvang in stand houden en het gildewezen in de breedste zin veredelen, ontwikkelen en tot bloei brengen, speciaal in Geffen.”

Concreet betekent dit dat het Sint-Jorigilde Geffen, bestaande uit gildebroeders en –zusters, zich zal bezighouden met:

A: Het bevorderen van de onderlinge band tussen haar leden en de leden van andere gilden;
B: Het leggen van contacten en samenwerken met geestelijke en wereldlijke overheid en met organen van deze overheden;
C: Het bevorderen en uitvoeren van maatschappelijke- en culturele dienstbaarheden in samenwerking met
maatschappelijke- of culturele groeperingen of op speciaal verzoek;
D: Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, excursies, wedstrijden in boogschieten, vendelen,
trommelen,bazuinblazen en jeu de boules;
E: Het deelnemen aan gildedagen en gildefeesten.

In de praktijk betekent dit onder andere:

Het Sint-Jorisgilde Geffen heeft zich, als een van haar eerste daden, opgeworpen als promotor van de actie “Tegen Zinloos Geweld”.
Zij heeft hiertoe meegedaan aan de landelijke campagne en heeft tijdens het carnaval in februari 2000, als loopgroep, het symbool van de actie, het lieveheersbeestje, gepromoot.
De opbrengst van het Burgerkoningschieten (juni 2001) is geheel besteed, als bijdrage, aan het monument “Tegen Zinloos Geweld” in Vinkel.
Het meest recente voorbeeld van besteding van de opbrengst van het Burgerkoningschieten is een bijdrage aan de aanschaf van een speeltoestel op de speelplaats van de nieuwe basisschool ‘De Wissel’.
Het gilde is ook vertegenwoordigd bij het jaarlijkse “Roggemaaien” (augustus) als warming up naar de volgende “Effe noar Geffe”.
Ook tijdens “Effe naor Geffe” is het Sint-Jorisgilde Geffen aanwezig in de openluchtmis, de optocht door het dorp en de vendelgroet op het Dorpsplein.
Aan de gedecoreerden brengt het Sint-Jorisgilde Geffen een vendelgroet tijdens de aubade op Koninginnedag.
Op 4 mei is het Sint-Jorisgilde Geffen verantwoordelijk voor de viering van de Doden-herdenking in de kerk en bij het monument aan de Veldstraat.
Ieder jaar gaat het Sint-Jorisgilde Geffen in de meimaand naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
Dag en tijdstip komen door loting onder de 46 gilden van Gildekring Maasland tot stand.
Deze gildekring houdt ook ieder jaar, in de maand juni/juli , een Kringdag. Dan komen de aangesloten gilden bijeen voor een H.Mis, de Ere-wijn en een optocht door dorp of stad van het organiserende gilde. Aansluitend vindt er een presentatie plaats met een “massale opmars” op het hoofdveld waarna de wedstrijden in standaardrijden, trommen, bazuinblazen, vendelen, handboog- ,kruisboog- en geweerschieten plaats.
Meestal is er ook een tentoonstelling waar de standaarden, vaandels, koningszilver en andere gilde-attributen worden getoond.
Daarnaast is het Sint-Jorisgilde Geffen ook lid van een kleine gildekring  ‘De Hoge Schuts’, waarbij 13 gilden zijn aangesloten.
Ook hier wordt in de maand juni/juli een kringdag georganiseerd met een vergelijkbaar programma als hiervoor vermeld.