V-T-B-S

V-T-B-S

VENDELEN

Het vendelen werd tot de Tweede Wereldoorlog overwegend beoefend door de Vaandrig, de drager van het gildevaandel .
Dat was een, vaak beschilderd, dundoek van 180×180 cm.

De huidige vaandels zijn nog steeds van dezelfde afmetingen (of iets groter), maar zijn door allerlei applicaties een stuk zwaarder geworden.

Met het vaandel wordt de “vaandelgroet” gebracht bij bijzondere gelegenheden zoals het afleggen van de eed van trouw (”Voor God, Koningin en Vaderland”) en bij het invendelen van de nieuwe koning(-in).

Voor het vendelen worden zwaaivendels gebruikt van 180×180 cm. (senioren) of 160×160 cm (A-junioren) of 140×140 cm (B-junioren).

De vendeliers oefenen,  om de “slagen” te kunnen uitvoeren,  onder leiding van Marc Somers van het gilde Sint Anthonius Abt uit Loosbroek.

Een combinatie van zo’n 20 verschillende slagen – in een bepaalde volgorde – vormen het “vendelgebed”.  Met de slagen van het vendelgebed wordt de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld.

Op gildedagen kan aan wedstrijden in verschillende leeftijds- en vaardigheidsklassen worden meegedaan,  zowel in individueel-  als in groepsverband,

Vendeliers brengen, meestal in groepsverband, een “vendelgroet” bij bijzondere gelegenheden of als demonstratie.

TROMMEN

Het gilde wordt voorafgegaan door de standaardruiter, die met zijn paard zig-zaggend de weg “vrij maakt”
.
Daarachter lopen de tamboers die er voor zorgen dat het gilde op waardige wijze kan “gaan”.

Hiermee wordt aangeduid dat het gilde niet marcheert, maar een lager tempo heeft dan een marstempo.

Zo kan, van “piep”-jong tot hoogbejaard, het tempo worden bijgehouden.

De trommen die gebruikt worden zijn dieptrommen, bespannen met natuurvel, waardoor het karakteristieke gildegeluid ontstaat.

De opleiding voor tamboer wordt intern verzorgd door instructeur Jan van Thiel.

Op gildedagen kan worden deelgenomen aan wedstrijden in diverse leeftijd- en vaardigheidsklassen, zowel individueel als in groepsverband.

BAZUINBLAZEN

Achter de tamboers lopen de bazuinblazers.

Zij ondersteunen het tromgeluid met hun “gestoken” bazuinen.

De opleiding voor bazuinblazer wordt intern verzorgd door instructeur Jan van Thiel.

Op gildedagen kan worden deelgenomen aan wedstrijden in diverse leeftijd- en vaardigheidsklassen, zowel individueel als in groepsverband.

STANDAARDRIJDEN

Standerdruiter Piet van de Wetering maakt  met zijn prachtige Fries ‘Falco’ – zigzaggend – de weg vrij. Gekleed in een zwarte tabbaard met het wapen van Sint Joris op de borst en rug, voert hij de standaard aan de stijgbeugel.

De standaard draagt de wapens van de beschermheren of zij die hun toestemming gaven aan de oprichting van het gilde. Het eerste wapen is van Gerrit van Vladeracken, ridder en heer van Geffen (1548). Het tweede is dat van de gemeente Geffen met de beeltenis van de H.Trudo. Het derde is dat van de gemeente Maasdonk, een fusiegemeente van de gemeente Nuland en Geffen en het tot beide gemeenten behorende dorp Vinkel. Het vierde wapen is van de Gildekring Maasland die het Sint-Jorisgilde Geffen in november 2000 in haar kring opnam.

De standerdruiter kan tijdens kringdagen ook deelnemen aan een wedstrijd standerdrijden.  Het Sint-Jorsigilde Geffen had hierin de primeur tijdens haar kringdag van ‘Gildenkring De Hoge Schuts’ in Geffen in 2004.