Jeu De boules

Jeu De boules

JEU DE BOULES

Jeu de boules wordt binnen het gilde in een interne individuele competitie gespeeld.
Deze eindigt altijd voor de Landjonkerdag (november), waarna een nieuwe competitie start.
Er wordt zowel op zondagmorgen als donderdagavond gespeeld.
Jeu de bouleswedstrijden worden ook tijdens gildedagen gehouden. Men speelt dan meestal in “doublets” (=tweetallen).
Verder kent de (kleine) ‘Gildenkring De Hoge Schuts’ een onderlinge competitie met een 6-tal wedstrijdavonden.
Deze worden volgens rooster gehouden op de diverse accomodaties van de deelnemende gilden.
Het Sint-Jorisgilde Geffen neemt hieraan met 2 “triplets” (=drietallen) deel.