BURGERKONING 2014

BURGERKONING 2014

Burgerkoningschieten d.d. 8 juni 2014

Op een warme eerste pinksterdag werd voor de 14e keer het Burgerkoningschieten gehouden.
De opbrengst hiervan is elk jaar voor een goed doel; liefst een doel binnen Geffen.
Dit jaar was de opbrengst voor de restauratie van de parochiekerk.
De oud-burgerkoning  Jeroen van Erp werd door standaardruiter Piet van de Wetering met paard Falco en koets afgehaald bij zijn huis en bij het gildehuis ontvangen met een erehaag gevormd door de gildeleden.
Om 14.00 uur werd de schietboom gevrijd door Jeroen, gildeheer pastoor Van Dijk, beschermheer burgemeester Augusteijn en de vertegenwoordiger van het parochiebestuur/restauratiecommissie Gerrit van der Helm.
Hierna kon het schieten beginnen, begeleidt door speaker Antoon Romme.
Deze praatte op ludieke wijze de middag aan elkaar.
Ook burgemeester Augusteijn sprak nog een bemoedigend woord wat vooral betrekking had op huisvesting voor Scouting en Gilde en Harry Peters vertelde waar de opbrengst van de dag voor besteed zou worden.
Uiteindelijk werden twintig schutters ingeschreven, waarvan er enkele twee keer inschreven.
Dank zij het warme weer werd er flink gedronken en ook het een en ander gegeten, waardoor de opbrengst van de dag flink verhoogd werd.
Want ook de opbrengst van de bar is voor het goede doel en er waren nog enkele giften.
Uiteindelijk kon Jeroen van Erp de wisseltrofee overhandigen aan Bert Peters, de nieuwe Burgerkoning  2014. Peter van Erp eindige als tweede en Wout Verstegen kreeg de derde prijs overhandigd.
Onderstaand ziet u de volledige uitslag.

0 schoten         Tiny van Esch,
1 schoten         Rien van Wanrooij, Maninka van Rooij
2 schoten         Jeroen van Erp, Jan van Bergen, Gerrit van der Helm, Gilbert van de Meulenreek,
Wim Romme,  Joop van de Lee, Ella van Orsouw
3 schoten         Theo van Uden, Arnold van Sonsbeek, Luc Hansen, Corné de Groot, Mario Schothuis,
Josée Ruijs, Frank van Griensven
4 schoten         Peter van Erp, Wout Verstegen, Bert Peters.

Deze laatste drie moesten afkampen voor de ereplaatsen met bovengenoemd resultaat.

Sint Joris Gilde Geffen overhandigt opbrengst Burgerkoning schieten.

Op donderdagavond de 10de juli 2014 om 21.00 uur was de vice-voorzitter van de Restauratiecommissie H. Maria Magdalena Kerk, Gerrit van den Helm, aanwezig.
Hij was uitgenodigd voor de overhandiging van de opbrengst van het Burgerkoningschieten.
De voorzitter was er al: Harry Peters.
Door hoofdman Jan van der Heijden werden beiden verzocht de cheque van € 482,25, die door gildekoning Ferrie Verhoeven werd overhandigd, in ontvangst te nemen.
Dat deden ze heel graag, want de commissie heeft nog een begrotingstekort van ca. € 50.000,-.
Harry legt uit dat er door de bouwkundige van het bisdom bij de berekening van de vorige restauratie een grote inschattingsfout is gemaakt met betrekking tot het dak.
Dat was volgens hem nog niet aan restauratie toe, maar dat bleek dus wel hard nodig.
Daarom is de restauratiecommissie heel blij met elk bedrag, want onze mooie kerk, dit mooie monument moet het gezicht van Geffen blijven.
Hij bedankte het gilde namens de hele Geffense gemeenschap.