Het Gilde

Naam

Functie - Commissie

Wobine Buijs

Schutsvrouw 

Overheid

Jan van der Heijden

Hoofdman
- Bouwcommissie

Hetty Verhoeven

Oud-Deken
- Cie.Ceremoniën, Kleding en Heraldiek
- Publiciteit

Huub Lamers

Deken Schrijver
Dorpstraat 6
5386 AM  Geffen
073 5324368    –06 13570578
gildegeffen@gmail.com

- Bouwcommissie
- Jeu de Boulescommissie
- Publiciteit

Mien Gerrits

Deken Schatbewaarder
- Cie. Cere Ceremoniën, Kleding en Heraldiek
- Commissie Financiën

Tonny van Erp

Deken Hofmeester
- Gildehuiscommissie

Leden

Peter Berkel

- Gildehuiscommissie
- Bouwcommissie

Jos Coppens

Wapenmeester
Vaandrig
- Schietcommissie

Cees van der Doelen

- Terreinbeheerder

Connie van der Dussen

Jeugdmentor
- Jeugdcommissie
- Commissie Lief & Leed
- Jeu de Boulescommissie

Sonja van Esch

 

Piet van Erp

- Bouwcommissie

Gerard Gerrits

- Gildehuiscommissie

Klarien van der Heijden

- Jeugdcommissie
- Jeu de Boulescommissie

Bert Hoefnagel

- Cie. Ceremoniën, Kleding en Heraldiek

Albert van Orsouw

 

Rens van Orsouw

- Jeugdcommissie

Harry Peters

 

Antoon Romme

- Publiciteit
- Commissie Financiën

Ferrie Verhoeven

Archivaris 
Commandant
Tamboermeester

- Vendel-, Trom- en Bazuincommissie

Ben Vissers

- Publiciteit
- Schietcommissie

Piet van de Wetering

Standaardruiter
- Vendel-, Trom- en Bazuincommissie

Ineke van Zandvoort

- Commissie Lief & Leed
- Gildehuiscommissie

Twan van Zantvoort

- Schietcommissie

Jeugdleden

 

 

 

 

Aspirant lid