Welkom

Welkom

SINT-JORIS GILDE GEFFEN

Welkom op onze site

Het Sint Jorisgilde uit Geffen is een levendige en hartelijke broederschap die niet alleen oude gildetradities probeert te doen herleven en behouden,
maar ook wil proberen de normen en waarden uit het verleden te implanteren in de wereld van nu, met zijn hedendaagse belevingen en het vernieuwde gevoel van eigenwaarde.
Wij zijn een modern gilde dat zowel mannen als vrouwen in zijn gelederen kent met rechten en plichten die gelden voor alle deelnemers, zonder rang of stand.
Wij zijn een vriendengroep die op een gemakkelijke manier nieuwe vrienden in haar gelederen sluit.

Het trommen, vendellen, bazuinblazen, jeu de boule en het schieten met kruisboog handboog en/of geweer zijn zaken die de meeste mensen wel herkennen
als echte gildebezigheden en die zaken worden dan ook door ons wekelijks gebezigd.
Maar er wordt ook studie verricht in oude archieven door onze commissies.
Soms heeft men geluk en stuit men op een document of geschrift dat regelrecht verwijst naar onze rijke geschiedenis zoals
de “Caert” uit 1548 en de ledenlijst uit die tijd, gevonden in het Streekarchief te Oss.
De “Caert”zou nu stichtingsakte of statuut worden genoemd en is ook voor een modern gilde van belang omdat daarin de eerste unieke grondregels voor een gilde zijn vast gelegd.
Thans proberen wij die eerste grondregels te vertalen naar onze tijd en nemen deze dan ook op in onze huidige regelgeving.
We leven nu eenmaal in een tijd waarin veel gebruiken en manieren van doen van vroeger worden afgeschaft en waar we helemaal niets voor terug krijgen.
Wij vinden dat jammer en ervaren dat als een verarming voor de hedendaagse samenleving en proberen daartegen iets  te ondernemen.